Εγγραφή στην ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα περιέχεται εκπαιδευτικό υλικό ορατό μόνο σε φοιτητές και διδάσκοντες. Εάν θέλετε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα για να μπορείτε να δείτε το υλικό αυτό, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του συγγραφέα που αναγράφεται στο βιβλίο, στο τέλος του προλόγου. Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής πρέπει στο μήνυμα να αναγράφονται τα στοιχεία σας και να αποδεικνύεται η ιδιότητά σας.

Απαραίτητη διευκρίνιση

Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: παρά το γεγονός ότι το βιβλίο επιγράφεται "Μικροελεγκτές", προορίζεται για χρήση και στο μάθημα των Μικροϋπολογιστών και στο μάθημα των Μικροελεγκτών.

Χρήση του βιβλίου στις εξετάσεις

Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: η χρήση του βιβλίου στις εξετάσεις θα επιτρέπεται αν :
- Είναι εντελώς άγραφο, οπότε μπορεί να μην έχει σημειωμένο το όνομα στην πρώτη σελίδα, ή
- Έχει σημειώσεις, οπότε πρέπει να έχει στην πρώτη σελίδα γραμμένο με στυλό το όνομα του φοιτητή που φέρει το βιβλίο.
Με τον όρο "σημειώσεις" νοούνται οι σημειώσεις που κρατάμε συνήθως όταν διαβάζουμε το βιβλίο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ λυμένες ασκήσεις.

Subscribe to Μικροελεγκτές RSS