Χρήση του βιβλίου στις εξετάσεις

Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: η χρήση του βιβλίου στις εξετάσεις θα επιτρέπεται αν :
- Είναι εντελώς άγραφο, οπότε μπορεί να μην έχει σημειωμένο το όνομα στην πρώτη σελίδα, ή
- Έχει σημειώσεις, οπότε πρέπει να έχει στην πρώτη σελίδα γραμμένο με στυλό το όνομα του φοιτητή που φέρει το βιβλίο.
Με τον όρο "σημειώσεις" νοούνται οι σημειώσεις που κρατάμε συνήθως όταν διαβάζουμε το βιβλίο. ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ λυμένες ασκήσεις.