Σκοπός

Η ιστοσελίδα αυτή προορίζεται για την αμφίδρομη επικοινωνία του συγγραφέα του βιβλίου "Μικροελεγκτές" με τους αναγνώστες.
Το βιβλίο βρίσκεται στην πρώτη έκδοση και κυκλοφόρησε στις 28/9/2018.
Τα λάθη της πρώτης έκδοσης θα υποδεικνύονται σε ειδική σελίδα αυτού του ιστότοπου.
Επιπλέον βοηθητικό υλικό για διδάσκοντες και φοιτητές θα προστίθεται συν τω χρόνω.