Απαραίτητη διευκρίνιση

Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.: παρά το γεγονός ότι το βιβλίο επιγράφεται "Μικροελεγκτές", προορίζεται για χρήση και στο μάθημα των Μικροϋπολογιστών και στο μάθημα των Μικροελεγκτών.