Εγγραφή στην ιστοσελίδα

Στην ιστοσελίδα περιέχεται εκπαιδευτικό υλικό ορατό μόνο σε φοιτητές και διδάσκοντες. Εάν θέλετε να κάνετε εγγραφή στην ιστοσελίδα για να μπορείτε να δείτε το υλικό αυτό, στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση του συγγραφέα που αναγράφεται στο βιβλίο, στο τέλος του προλόγου. Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής πρέπει στο μήνυμα να αναγράφονται τα στοιχεία σας και να αποδεικνύεται η ιδιότητά σας.